ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος (ΗΕΩ) είναι η κύρια αιτία μη ανατάξιμης σοβαρής απώλειας της όρασης. Η συχνότητα εμφάνισης της εκφύλισης αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας.

Ξηρή και Υγρή Ηλικιακή Εκφύλιση

Οι δύο κύριοι τύποι της ΗΕΩ είναι οι εξής:

 • Η ατροφική (μη εξιδρωματική – ξηρού τύπου), η οποία εξελίσσεται αργά και αντιστοιχεί στο 90% των περιπτώσεων των ασθενών με ΗΕΩ.
 • Η εξιδρωματική (υγρού τύπου), η οποία είναι καταστροφική και σε μερικές περιπτώσεις η κεντρική όραση μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Συμπτώματα:

 • Μεταμορφοψία (παραμόρφωση)
 • Θολή όραση
 • Σκοτώματα (μικρές περιοχές απώλειας όρασης)

Διάγνωση:

 • Έλεγχος της οπτικής οξύτητας
 • Δοκιμασία με πίνακα Amsler
 • Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία
 • Εξέταση του βυθού υπό μυδρίαση
 • Φλουοροαγγειογραφία

>
Θεραπεία:

 • Anti-VEGF ενέσεις
 • Laser φωτοπηξία σε παραωχρικές μεμβράνες
 • Χειρουργική παρεκτόπιση εκτεταμένων υποωχρικών αιμορραγιών