ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ

Ο κερατόκωνος είναι μία εκφυλιστική, μη φλεγμονώδης νόσος του κερατοειδή χιτώνα. Πρόκειται για προοδευτικά εξελισσόμενη διαταραχή κατά την οποία παρατηρείται λέπτυνση του κερατοειδούς κεντρικά ή παρακεντρικά, με αποτέλεσμα να παίρνει κωνικό σχήμα. Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως στην εφηβεία και η εξέλιξή της είναι προοδευτική μέχρι την τρίτη έως τέταρτη δεκαετία της ζωής, όπου μετά ακολουθεί βραδεία εξέλιξη. Στο 85% των περιπτώσεων προσβάλλονται και οι δύο οφθαλμοί, ωστόσο η εξέλιξη της προσβολής μπορεί να είναι εξαιρετικά ασύμμετρη. Η συχνότητα εμφάνισης του κερατοκώνου στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 50-230 ανά 100.000 άτομα. Ο κερατόκωνος θεωρείται μία πολυπαραγοντική ασθένεια με ασαφή αιτιολογία.
Συμπτώματα:

  • Μείωση της οπτικής οξύτητας
  • Απότομη αύξηση του αστιγματισμού
  • Παραμορφωμένη όραση σε όλες τις αποστάσεις
  • Ανεπαρκής νυχτερινή όραση
  • Μονόφθαλμη διπλωπία

Διάγνωση:

Η διάγνωση του κερατοκώνου γίνεται με τοπογραφία κερατοειδούς (Pentacam – Placido).
Μέθοδοι Θεραπείας:

  • Διασύνδεση κολλαγόνου – Cross Linking
  • Ενδοστρωματικοί δακτύλιοι – Kerarings
  • Ειδικοί κερατοκωνικοί φακοί επαφής
  • PRK-CXL