Η χρησιμότητα του προεγχειρητικού ελέγχου του οφθαλμού με OCT, σαν συνήθης πρακτική σε ασθενείς με καταρράκτη

Χόντος Ν., Γκιούσας Κ., Μπρουζούκης Χ., Γκιούσας Γ., Χόντος Θ.

Σκοπός: Η διαπίστωση της χρησιμότητας του προεγχειρητικού ελέγχου του βυθού του οφθαλμού με OCT, σε ασθενείς με καταρράκτη.

Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 3 φασματικοί τομογράφοι συνοχής. Η εξέταση έγινε με 50 έως 101 B-scans, 37.150 έως 80.194 συνολικά A-Scans και χρόνο σάρωσης από 1,9 έως 4,0 sec.
Εξετάστηκαν 1174 οφθαλμοί με καταρράκτη, 884 ασθενών και ταξινομήθηκαν σε 2 ομάδες: ασθενείς με γνωστό ιστορικό από 3 έως 20 έτη, ασθενείς οι οποίοι εξετάζονται για πρώτη φορά.

Αποτελέσματα: 831 οφθαλμοί χωρίς παθολογικά ευρήματα, 24 με ΗΕΩ παραγωγικού τύπου, 27 με οίδημα ωχράς, 11 με εκτεταμένη επιαμβιβληστροειδική μεμβράνη, 3 με υαλοαμφιβληστροειδική έλξη, 7 με ατελή οπή ωχράς, 2 με οπή ωχράς, 52 ΗΕΩ ξηρού τύπου, 22 με μεγάλη κοίλανση και ατροφία της κεφαλής του οπτικού νεύρου, 120 με ευρήματα μικρότερης διαγνωστικής αξίας,
Σε 75 οφθαλμούς δεν υπήρξαν αποτελέσματα.

Συμπεράσματα:
Α. Είναι συχνή η συνύπαρξη καταρράκτη με άλλες οφθαλμικές παθήσεις οι οποίες συχνά δεν διαγιγνώσκονται με απλό έλεγχο.
Β. Ο προεγχειρητικός έλεγχος με OCT προσφέρει:

  1. Τεκμηριωμένη ενημέρωση του ασθενούς, εξασφαλίζοντας εύκολη αποδοχή και συνεργασία μετεγχειρητικά.
  2. Σε περίπτωση συνύπαρξης και άλλων παθολογικών καταστάσεων, βοηθά τον θεράποντα ιατρό στην επιλογή στρατηγικής και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
  3. Προσφέρει σχετική πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης.
  4. Αυξάνει την εμπιστοσύνη του ασθενούς στον ιατρό.

Για να δείτε την ολοκληρωμένη παρουσίαση σε μορφή PDF, κάντε κλικ εδώ (3,91ΜΒ