Εξέταση υποψηφίων οδηγών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Α’ & Β΄

1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 10/10
Εάν το ένα μάτι έχει οπτική οξύτητα 10/10 και το άλλο λιγότερο από 2/10 ο εξεταζόμενος

θεωρείται μονόφθαλμος και εξετάζεται κάθε 3 έτη.

2. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Εάν το ένα μάτι έχει ελλιπές και το άλλο πλήρες οπτικό πεδίο και οπτική οξύτητα ≥8/10, χρειάζεται επανεξέταση ανά 3ετία ή συντομότερα, ανάλογα της αιτίας.

3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα (έλεγχος με τρίχρωμο φανό).

4. ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ
Εάν υπάρχει έκδηλος στραβισμός και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα  ≥ 8/10 και πλήρες οπτικό πεδίο, χρειάζεται επανεξέταση ανά 3ετία.
Εάν υπάρχει διπλωπία και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα  ≥ 8/10 και πλήρες οπτικό πεδίο επιβάλλεται οδήγηση με κάλυψη του ενός ματιού και χρειάζεται επανεξέταση ανά 3ετία.

5. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
Κάθε πάθηση που εμποδίζει την ασφαλή οδήγηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Β΄  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10 με μυωπία ή υπερμετρωπία ≤ 6 διοπτρίες, αστιγματισμό ≤ 3 διοπτρίες και ανισομετρωπία (διαφορά μεταξύ των ματιών) ≤ 3 διοπτρίες. Γίνονται δεκτοί φακοί επαφής κατά την οδήγηση, όχι όμως κατά την εξέταση.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10.

2. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Πρέπει να είναι πλήρες.

3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Εξέταση με τον πίνακα Ishihara: όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι σωστές.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ:  Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα (έλεγχος με τρίχρωμο φανό).

4. ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ

Ο υποψήφιος να μην πάσχει από πάθηση που δεν επιτρέπει την διόφθαλμη όραση (π.χ. στραβισμός)

5. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Εάν υπάρχει νυκταλωπία, μειωμένη κινητικότητα των βολβών, πτώση βλεφάρου με κάλυψη του κορικού πεδίου στην πρωτεύουσα βλεμματική θέση, απώλεια των φωτοκινητικών αντανακλαστικών, κερατίτιδα εξ εκθέσεως, χρόνια εκφυλιστική χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, προχωρημένες αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ, Δ & Ε  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10 με μυωπία ή υπερμετρωπία ≤ 3 διοπτρίες, αστιγματισμό ≤ 2 διοπτρίες ανισομετρωπία (διαφορά μεταξύ των ματιών) ≤ 2 διοπτρίες. Γίνονται δεκτοί φακοί επαφής κατά την οδήγηση, όχι όμως κατά την εξέταση.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 14/10 με μυωπία ή υπερμετρωπία ≤ 6 διοπτρίες, αστιγματισμό ≤ 3 διοπτρίες και ανισομετρωπία ≤ 3 διοπτρίες.

2. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Πρέπει να είναι πλήρες.

3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Εξέταση με τον πίνακα Ishihara: όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι σωστές.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ:  Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα (έλεγχος με τρίχρωμο φανό).

4. ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ
Ο υποψήφιος να μην πάσχει από πάθηση που δεν επιτρέπει την διόφθαλμη όραση (π.χ. στραβισμός)

5. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
Εάν υπάρχει νυκταλωπία, μειωμένη κινητικότητα των βολβών, πτώση βλεφάρου με κάλυψη του κορικού πεδίου στην πρωτεύουσα βλεμματική θέση, απώλεια των φωτοκινητικών αντανακλαστικών, κερατίτιδα εξ εκθέσεως, χρόνια εκφυλιστική χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, προχωρημένες αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.