ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εξέταση υποψηφίων οδηγών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Α’ & Β΄ 1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 10/10 Εάν το ένα μάτι έχει οπτική οξύτητα 10/10 και το άλλο λιγότερο από 2/10 ο εξεταζόμενος θεωρείται μονόφθαλμος και εξετάζεται κάθε 3 έτη. 2. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Εάν το ένα μάτι έχει ελλιπές και το […]

Άδεια οδήγησης: Νομικό πλαίσιο ιατρικών εξετάσεων

Πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση Η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση γίνεται από ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων: Παθολόγου (και των συναφών ειδικοτήτων του αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου και ρευματολόγου) ή καρδιολόγου ή πνευμονολόγου ή έχοντες την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Η παθολογική εξέταση μπορεί να γίνει και από γενικούς γιατρούς ή γιατρούς χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος […]