ΑΡΘΡΑ

Κολλύρια: η χρήση τους

Τα κολλύρια είναι ισχυρά  φάρμακα. Τα φάρμακα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη θεραπεία ασθενειών ή στην ανακούφιση επώδυνων καταστάσεων. Εν τούτοις είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και μερικές φορές προκαλούν προβλήματα όσο και αν θεραπεύουν ασθένειες. Όπως κάθε άλλο φάρμακο έτσι και τα κολλύρια μπορούν να επηρεάσουν την γενική υγεία […]

Η χρησιμότητα του προεγχειρητικού ελέγχου του οφθαλμού με OCT, σαν συνήθης πρακτική σε ασθενείς με καταρράκτη

Χόντος Ν., Γκιούσας Κ., Μπρουζούκης Χ., Γκιούσας Γ., Χόντος Θ. Σκοπός: Η διαπίστωση της χρησιμότητας του προεγχειρητικού ελέγχου του βυθού του οφθαλμού με OCT, σε ασθενείς με καταρράκτη. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 3 φασματικοί τομογράφοι συνοχής. Η εξέταση έγινε με 50 έως 101 B-scans, 37.150 έως 80.194 συνολικά A-Scans και χρόνο σάρωσης από 1,9 έως […]

ND:YAG LASER οπίσθια περιφακιοτομή και οφθαλμική υπερτονία

Χόντος Ν., Γκιούσας Κ., Μπρουζούκης Χ., Γκιούσας Γ., Χόντος Θ. Σκοπός: Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από Nd:YAG LASER οπίσθια περιφακιοτομή. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη 1000 οφθαλμών (756 ασθενών) που υποβλήθηκαν σε Nd:YAG laser οπίσθια περιφακιοτομή για δευτερογενή καταρράκτη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 10 ετών. Όλοι οι ασθενείς είχαν […]

Στραβισμός: Μετεγχειρητικές Οδηγίες

ΟΙ χειρουργημένοι για στραβισμό ασθενείς τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση μπορεί να νιώσουν φαγούρα, τσούξιμο ή ελαφρά ενόχληση. Δεν πρέπει να ανησυχείτε. Σε περίπτωση που έχουν έντονη ενόχληση πρέπει να χορηγήσετε αναλγητικά που συνήθως παίρνουν. Φροντίστε να μην τρίψουν το μάτι τους ή να το σκουπίσουν με κοινά χαρτομάνδηλα για μια εβδομάδα. Από την […]